Wzrosła bieda w Polsce

(fot. FORUM)

Wzrosła bieda w Polsce

W 2018 r. wzrósł zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce - poinformował GUS. Bieda dotknęła m.in. większej liczby dzieci oraz osób mieszkających na wsi.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki dot. zasięgu ubóstwa skrajnego, relatywnego oraz ustawowego. Po 3 latach spadków w pierwszych dwóch kategoriach i roku w ostatniej, w 2018 r. we wszystkich przypadkach odnotowano wzrosty:

  • ubóstwo skrajne zwiększyło się do 5,4% z 4,3% przed rokiem
  • ubóstwo relatywne wzrosło do 14,2% z 13,4% rok wcześniej
  • ubóstwo ustawowe poszerzyło się do 10,9% z 10,7% w 2017 r.
(GUS)

Najmocniej wzrósł odsetek osób żyjących poniżej minimum egzystencji. "Konsumpcja poniżej tego poziomu utrudnia przeżycie i stanowi zagrożenie dla psychofizycznego rozwoju człowieka" - podaje GUS. Granicę ubóstwa szacuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Różni się ona w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. Dla osób samotnych wyniosła w ubiegłym roku niecałe 600 zł miesięcznie, a dla rodziny 2+2 - ok. 500 zł na głowę. W porównaniu do 2017 r. kwoty te wzrosły o kilkanaście złotych.

(IPiSS)

W najmniejszym stopniu zwiększył się zasięg ubóstwa ustawowego, wyznaczanego przez granicę ustawową. Osoby, które znajdą się poniżej pewnej kwoty, są "potencjalnie uprawnione do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej" - podaje GUS. I w tym przypadku granica różni się w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. W IV kwartale ubiegłego roku dla gospodarstwa jednoosobowego wyniosła 701 zł (+67 zł wobec 2017 r.), a dla 4-osobowego 2112 zł, czyli 528 zł na głowę (+14 zł). Warto zauważyć, że próg ubóstwa ustawowego został podwyższony po raz pierwszy od 2015 r.

O niemal 1 p.proc. powiększyła się także grupa żyjąca poniżej relatywnej granicy ubóstwa. Granica została wyznaczona "na poziomie 50% kwoty, którą przeciętnie miesięcznie wydają gospodarstwa domowe w Polsce". Miara ta ilustruje zatem przede wszystkim różnice w poziomie konsumpcji i nie odnosi się bezpośrednio do bardziej obiektywnych wyznaczników biedy jak choćby ubóstwo skrajne.

Zasięg ubóstwa skrajnego wzrósł wśród wszystkich wyodrębnionych grup społeczno-ekonomicznych. Najmocniej zwiększył się odsetek żyjących poniżej minimum egzystencji wśród osób utrzymujących się głównie ze świadczeń socjalnych innych niż emerytury i renty. Skrajne ubóstwo dotknęło ponad 14% tego typu gospodarstw domowych, o niemal 4 p.proc. więcej niż rok wcześniej. O ponad 1 p.proc. poszerzył się zasięg ubóstwa skrajnego wśród: rolników, rencistów i pracowników. Mniej dotknięci zmianami zostali za to emeryci i pracujący na własny rachunek.

(IPiSS)

Spośród gospodarstw domowych wzrost zasięgu ubóstwa skrajnego nie dotyczył wyłącznie gospodarstw jednoosobowych (spadek z 2,1% do 1,9%).

W gospodarstwach domowych, w skład których wchodzą dzieci, zasięg ubóstwa wzrósł. Najbardziej (o 2,1 p. proc.) wzrosła stopa ubóstwa w przypadku gospodarstw z co najmniej trójką dzieci (o 2,1 p.proc) oraz z jednym dzieckiem (o 1,7 p. proc.). W konsekwencji zasięg ubóstwa dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia zwiększył się z 4,7% w 2017 r. do 6% w 2018 r. - podaje GUS.

(IPiSS)

Niekorzystne zmiany skali ubóstwa dotknęły przede wszystkim mieszkańców wsi - odsetek osób żyjących na wsi poniżej minimum egzystencji wyniósł 9,4% (+2,1 p.proc.). Zasięg ubóstwa zmniejszył się za to w miastach, w których mieszka przynajmniej pół miliona osób.

(IPiSS)

MKa

Przeczytaj też

Komentarze