W Polsce więcej samobójców niż ofiar wypadków drogowych

(fot. thetaXstock)

W Polsce więcej samobójców niż ofiar wypadków drogowych

W 2016 roku niemal 5,5 tys. Polaków popełniło samobójstwo, a niespełna 10 tys. dokonało zamachu na własne życie. Według danych Komendy Głównej Policji więcej osób ginie w wyniku samobójstw niż w wypadkach samochodowych. 

Komenda Główna Policji podała, że w 2016 roku wydarzyło się 2757 wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W porównaniu z 2015 rokiem, w którym zanotowano 2687 wypadki ze skutkiem śmiertelnym, liczba zwiększyła się o 70 (+2,6 proc.). Natomiast również w ubiegłym roku KGP odnotowała 9861 prób samobójczych, z czego 5405, czyli blisko 55 proc. przypadków, zakończyło się zgonem (o 283 mniej niż w 2015 r.) 

(YAY Foto)

Samobójstwa w Polsce

GUS przedstawił raport dotyczący samobójstw w Polsce w 2016 roku. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wskaźnik samobójstw był najwyższy w województwie świętokrzyskim, a najniższy w województwie wielkopolskim. - Najwięcej (771) prób samobójczych zakończonych zgonem odnotowano w województwie mazowieckim, najmniej (129) w województwie opolskim. W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców najwyższy wskaźnik samobójstw zakończonych zgonem odnotowano w województwach lubuskim oraz świętokrzyskim (blisko 17), a najniższy (ponad 11) w województwach podkarpackim oraz wielkopolskim - czytamy w raporcie GUS-u. 

(GUS)

Najczęściej odbierano sobie życie przez powieszenie się (83 proc. przypadków), rzucenie się z wysokości (344 osoby), rzucenie się pod pojazd (100 osób), samookaleczenie (71 osób), zastrzelenie się (70 osób), przedawkowanie środków nasennych (66 osób), a 65 samobójców odebrało sobie życie przez utopienie. - Uszkodzenie układu krwionośnego spowodowało śmierć 51 osób, 21 osób otruło się gazem, a 13 zażyło truciznę - podają autorzy opracowania. W przypadku 131 osób nie udało się określić przyczyny samobójstwa bądź był to inny sposób niż wymienione. 

Do najczęstszych powodów dokonywania zamachów samobójczych należały:

  • choroba psychiczna,
  • przewlekła choroba i trwałe kalectwo,
  • nieporozumienia rodzinne,
  • zawody miłosne.

Główny Urząd Statystyczny podaje, że częściej osoby żonate lub zamężne (3401 osób) odbierały sobie życie, jednak liczba samobójstw wśród osób wolnych jest porównywalna - wśród panien i kawalerów doszło do 3361 samobójstw. Najmniej zamachów na własne życie dokonały osoby będące w separacji (32 przypadki). 

(GUS)

Jak wynika z danych GUS-u, samobójcy to najczęściej osoby nieposiadające stałego źródła utrzymania, następnie pracownicy i osoby przebywające na rencie lub emeryturze. 

2421 dni na zwolnieniach lekarskich

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zestawieniu dotyczącym absencji chorobowej w 2016 r. podał, że w zakresie zamierzonych działań autodestrukcyjnych Polacy przebywali na zwolnieniach lekarskich przez 2421 dni. Najczęściej wskazywano świadome zatrucie alkoholem (1301 dni) oraz zamierzone samouszkodzenie przez zadzierzgnięcie, powieszenie i zadławienie (359 dni). 

przewiń, aby zobaczyć całą tabele
Absencja chorobowa w 2016 roku według kodów ICD-10 X60-X81, czyli zamierzonych samouszkodzeń

ICD –10

Jednostka chorobowa

Liczba dni absencji chorobowej

Liczba zaświadczeń lekarskich

X60

Zamierzone zatrucie przez narażenie na nieopiatowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne

95

14

X61

Zamierzone zatrucie przez narażenie na leki przeciwpadaczkowe, uspokajająco-nasenne, przeciw chorobie Parkinsona i psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej

85

19

X62

Zamierzone zatrucie przez narażenie na narkotyki i leki psychodysleptyczne (halucynogenne), niesklasyfikowane gdzie indziej

87

9

X63

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne leki działające na autonomiczny układ nerwowy

2

1

X64

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, środki farmakologiczne i substancje biologiczne

106

15

X65

Zamierzone zatrucie przez narażenie na alkohol

1301

60

X69

Zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i niekorzystne substancje

21

3

X70

Zamierzone samouszkodzenie przez powieszenie, zadzierzgnięcie i zadławienie

359

35

X72

Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z broni krótkiej

112

2

X73

Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu broni wojskowej, strzelby i broni palnej długiej

24

2

X74

Zamierzone samouszkodzenie przez postrzał z innej i nieokreślonej broni

48

2

X76

Zamierzone samouszkodzenie przez dym, ogień i płomienie

14

1

X78

Zamierzone samouszkodzenie przy użyciu narzędzia ostrego

68

11

X80

Zamierzone samouszkodzenie przez skok z wysokości

69

3

X81

Zamierzone samouszkodzenie przez wskoczenie lub położenie się przed ruchomy przedmiot

30

1

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych ZUS

Depresja, która dość często prowadzi do samobójstwa, jest jedną z tych chorób, na które Polacy otrzymują zwolnienie lekarskie. W ubiegłym roku z jej powodu przebywaliśmy na "L4" niemal cztery miliony dni, a średnio jedna osoba w ciągu roku chora na to zaburzenie, wymagała leczenia przez 19 dni. Więcej na ten temat pisaliśmy na łamach Bankier.pl w artykule: Zwolnienia od psychiatry: epidemia depresji i nerwicy

Weronika Szkwarek

Przeczytaj też

Komentarze

Niestety, nie wszyscy użytkownicy internetu zabierają swoją kulturę osobistą do sieci. Dlatego wprowadziliśmy warunek rejestracji dla tych, którzy chcą komentować artykuły. Rejestracja zajmie Ci tylko minutę i umożliwi wypowiedź pod własnym nickiem, pod który nikt się nie podszyje.