Ubezpieczenie OC na elektryczną hulajnogę - gdzie takie znajdziemy?

(fot. FORUM)

Ubezpieczenie OC na elektryczną hulajnogę - gdzie takie znajdziemy?

Posiadacze elektrycznych hulajnóg mogą kupić dobrowolne OC. Sprawdzamy, które zakłady ubezpieczeniowe oferują taką polisę.

Hulajnogi elektryczne są pojazdami niewymagającymi od właścicieli rejestracji i posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC. Nie oznacza to jednak, że można lekceważyć temat szkód wyrządzanych przez użytkowników takich e-pojazdów. Wspomniane osoby odpowiadają bowiem za szkody na podstawie restrykcyjnej zasady ryzyka (tzn. niezależnie od swojej winy).

Poważne uszkodzenie ciała przechodnia przez użytkownika elektrycznej hulajnogi może skutkować koniecznością zapłacenia kwoty wynoszącej kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właśnie dlatego eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl sprawdzili, czy można kupić dobrowolne ubezpieczenie OC chroniące posiadaczy e-hulajnóg przed finansowymi skutkami wypadków.  

Prywatne OC często jest częścią pakietu ubezpieczenia mieszkania

Osoby regularnie użytkujące elektryczną hulajnogę lub inny podobny pojazd (np. monocykl napędzany prądem) powinny zastanowić się nad ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym. Takie dobrowolne OC bardzo często jest oferowane w ramach ubezpieczenia mieszkania (jako dodatkowy produkt).

Polisy prezentowane w poniższej tabeli są właśnie takimi pakietowymi dodatkami do głównego ubezpieczenia chroniącego dom lub lokal. „Wyjątek stanowi OC w życiu prywatnym oferowane przez PZU. Można żałować, że ubezpieczyciele częściej nie proponują dobrowolnego OC jako osobnego produktu (niepowiązanego z polisą mieszkaniową)” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Co warunki ubezpieczeń mówią o e-hulajnogach?

Poniższe zestawienie przygotowane przez analityków porównywarki Ubea.pl na podstawie ogólnych warunków ubezpieczeń (OWU) prezentuje zasady przykładowych polis OC w kontekście użytkowania elektrycznych hulajnóg.

„Po zagłębieniu się w dokumenty ubezpieczeniowe można zauważyć, że analizowane towarzystwa nie uwzględniły jeszcze istnienia hulajnóg elektrycznych. Rodzi to pewne pytania oraz wątpliwości. Przykładowo w OWU polis proponowanych przez Allianz i Wartę znajdziemy wzmiankę o ochronie udzielanej podczas używania hulajnogi. Pojawia się zatem pytanie, czy taka klauzula dotyczy również coraz bardziej popularnych hulajnóg elektrycznych” - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Czasem ogólne warunki ubezpieczenia OC w życiu prywatnym wskazują nam pośrednio na możliwość objęcia ochroną posiadaczy hulajnóg elektrycznych. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dobrowolnych polis OC oferowanych przez Generali oraz Proamę.

„Wspomniani ubezpieczyciele zastrzegli bowiem, że ochronie nie podlegają szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych wymagających rejestracji. Elektryczne hulajnogi z pewnością nie są takimi pojazdami” - komentuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kogo obejmuje OC w życiu prywatnym?

Warto zwrócić uwagę, że wszyscy analizowani ubezpieczyciele obejmują ochroną czynności pozazawodowe ubezpieczonego. Użytkowanie hulajnogi elektrycznej do celów prywatnych można uznać za taką czynność. Czasem ochroną objęte są również osoby bliskie dla ubezpieczającego.

„W większości przypadków ubezpieczyciel płaci również za szkody wyrządzone na wskutek rażącego niedbalstwa. To dobra wiadomość, gdyż takie rozwiązanie zmniejsza możliwości uchylenia się zakładu ubezpieczeń od wypłaty świadczenia” - dodaje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wydaje się, że ze względu na ogólny charakter OWU dobrowolnych ubezpieczeń OC w życiu prywatnym przed każdorazowym zakupem jednej z takich polis warto zapytać ubezpieczyciela o ochronę związaną z używaniem e-hulajnogi.

„Ostrożność jest ważna również dlatego, że ogólne warunki ubezpieczeń OC w życiu prywatnym zmieniają się dość często. Informacje przedstawione w poniższej tabeli dotyczą stanu na koniec czerwca 2019 roku” - przypomina Andrzej Prajsnar.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Przegląd dobrowolnych ubezpieczeń OC w życiu prywatnym pod kątem użytkowania hulajnogi elektrycznej (czerwiec 2019 r.)

Nazwa firmy oraz nazwa ubezpieczenia

Opis zasad ochrony związanych z użytkowaniem e-hulajnogi

Allianz

Ubezpieczenie Mój Dom

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego oraz bliskich i szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa). Ochrona obejmuje szkody związane z użytkowaniem hulajnóg.

AXA

Ubezpieczenie Twoje Miejsce

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego i szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa).

Aviva

Twój Dom

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego oraz jego bliskich.

Generali

Ubezpieczenie Z Myślą o Domu

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego i szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa). Ochrona obejmuje szkody związane z użytkowaniem elektrycznych hulajnóg.

Link4

Ubezpieczenie Dom

Ochrona w wariancie optymalnym obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego i domowników (z wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie i na wskutek rażącego niedbalstwa).

Proama

Ubezpieczenie Domu i Mieszkania

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego i szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa). Ochrona obejmuje szkody związane z użytkowaniem elektrycznych hulajnóg.

PZU

OC w życiu prywatnym

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego oraz bliskich i szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa).

Warta

Ubezpieczenie Warta Dom

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego i jego bliskich oraz szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa). Ochrona obejmuje szkody związane z użytkowaniem

UNIQA

Twój Dom Plus

Ochrona obejmuje czynności pozazawodowe ubezpieczonego i szkody wyrządzone nieumyślnie (także na wskutek rażącego niedbalstwa).

Źródło: opracowanie własne Ubea.pl na podstawie OWU polis ubezpieczeniowych

Przeczytaj też

Komentarze