TELEHORSE: Raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 TELEHORSE S.A.

Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego jednostkowego i skonsolidowanego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Przeczytaj też

Komentarze