Sprzedaż znów rozczarowała. I to bardzo

(fot. FORUM)

Sprzedaż znów rozczarowała. I to bardzo

Sprzedaż detaliczna wciąż szybko rośnie, ale jej wyniki drugi miesiąc z rzędu rozczarowały ekonomistów. To sytuacja podobna jak w przypadku rynku pracy, gdzie dane wciąż są niezłe, ale już nie zachwycają tak, jak na początku roku.

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach bieżących we wrześniu była o 5,3 proc. wyższa niż rok wcześniej oraz o 4 proc. niższa niż miesiąc wcześniej – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Dane były znacząco niższe od prognoz ekonomistów, które zakładały wzrost obrotów w sklepach o 8,0 proc. w ujęciu rocznym.

(Bankier.pl)

Licząc w cenach stałych, dynamika sprzedaży w sierpniu wyniosła 4,3 proc. w ujęciu rocznym oraz -4,1 proc. w ujęciu miesięcznym. Ekonomiści oczekiwali natomiast odczytu na poziomie 6,5 proc. rdr wobec 4,4 proc. odnotowanych w sierpniu.

Dane z handlu wpisują się w trendy widoczne na rynku pracy. Wrzesień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym rozczarowały statystyki zatrudnienia. Optymiści mogą ten fakt tłumaczyć kurczącym się zasobem siły roboczej lub niedostosowaniem kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Ale może się też okazać, że rynek pracy po prostu odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego i pogorszenia koniunktury w przemyśle.

(GUS.)

- Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” większy niż przeciętny wzrost we wrześniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. (w cenach stałych) zaobserwowano w jednostkach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 10,7% wobec spadku o 4,3% przed rokiem) oraz w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 7,4% wobec wzrostu o 4,5% przed rokiem) – poinformował GUS.  W tej ostatniej kategorii mieszczą się m.in. zakupy dokonywane w sklepach wielkopowierzchniowych.

- Spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej „ogółem” wysoki wzrost wykazały podmioty z grup: „meble, rtv, agd” (o 11,3%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 10,9%),  „tekstylia, odzież, obuwie” (o 9,1%). Spadek sprzedaży odnotowano natomiast w przedsiębiorstwach handlujących żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 2,9%) oraz w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy „pozostałe” (o 1,4%) - dodaje Główny Urząd Statystyczny.

W  okresie styczeń-wrzesień 2019 roku wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych wyniósł 5,8 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Dane o sprzedaży detalicznej to nie jedyne informacje, które w tym tygodniu napłynęły z GUS. W czwartek i piątek statystycy informowali odpowiednio o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w przedsiębiorstwach oraz produkcji przemysłowej.

KK

Przeczytaj też

Komentarze