Samotni jak Szwedzi. Co drugie gospodarstwo domowe w kraju 1-osobowe

(fot. YAY Foto)

Samotni jak Szwedzi. Co drugie gospodarstwo domowe w kraju 1-osobowe

52 proc. gospodarstw domowych w Szwecji jest prowadzonych przez osoby żyjące samotnie. To rekordowa wartość na tle innych krajów Unii, daleko przekraczająca wspólnotową średnią.

W ubiegłym roku średnio co trzecie spośród 220 milionów gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej było prowadzone w pojedynkę. Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych utrzymywała się na zbliżonym poziomie (33 proc.) m.in. na Łotwie i na Węgrzech. Polska okupuje jedno z ostatnich miejsc w tym zestawieniu – jednoosobowe gospodarstwa domowe stanowiły w naszym kraju niewiele ponad 20 proc., niższy odsetek odnotowano tylko na Słowacji, w Portugalii i na Malcie.

1-osobowe gospodarstwa domowe w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku (% ogółu gospodarstw domowych w danym kraju) 1-osobowe gospodarstwa domowe w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku (% ogółu gospodarstw domowych w danym kraju) (Eurostat)

W rankingu "samotników" prym wiodą kraje Europy Północnej. Szwecja, gdzie liczba 1-osobowych gospodarstw domowych sięga 52 proc. ogółu, zdecydowanie dominuje nad innymi krajami. Odsetek niższy o około 10 pp. odnotowały w ubiegłym roku: Litwa, Dania i Finlandia – tu mniej więcej cztery na dziesięć gospodarstw domowych prowadzono w pojedynkę.

Interesujące w kontekście opublikowanych danych są również statystyki dotyczące wieku, w którym obywatele różnych krajów opuszczają rodzinny dom. Szwecja znajduje się w tym zestawieniu na krańcu Europy: młodzi ludzie usamodzielniają się średnio w wieku 20 lat. Dla porównania w Polsce wyprowadzają się, mając około 28 lat, czyli nieco więcej niż wynosi średnia unijna (26 lat). Zgodnie z danymi Eurostatu najpóźniej z gniazda wyfruwają Chorwaci (31,5) , Słowacy (31) i Maltańczycy (32 lata).

Malwina Wrotniak

Przeczytaj też

Komentarze