Sąd ujawnia majątek GetBacku. Są też kolejne straty

(fot. Puls Biznesu)

Sąd ujawnia majątek GetBacku. Są też kolejne straty

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej ujawnił dalsze załączniki do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Oprócz bilansu i rachunku zysków i strat GetBack pokazał w nich również szczegółowy wykaz swojego majątku.

Na wstępie należy zaznaczyć, że udostępnione dane zostały przekazane sądowi przez spółkę wraz z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (o którym pisaliśmy tutaj). Dotyczą one spółki GetBack, a nie grupy kapitałowej. Samo złożenie miało więc miejsce 2 maja, nim jeszcze pojawiły się informacje o planowanych odpisach. Dane nie są także sprawdzone przez audytora. Należy więc do nich podchodzić ze sporą dozą ostrożności. Jako jednak, że GetBack wciąż nie pokazał raportu za 2017 rok, a ostatnie dostępne pełne sprawozdanie finansowe pokazuje stan na 30 września 2017 roku, dokumenty udostępnione przez sąd dają możliwość kolejnego wglądu w sytuację finansową spółki.

W dokumentach znalazł się m.in. bilans spółki sporządzony na dzień 6 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z nim spółka ma aktywa trwałe warte 2,37 mld zł, warto jednak pamiętać, że czekają ją jeszcze najprawdopodobniej spore odpisy. Uwagę zwraca zaś fakt, że w kasie GetBacku znajdowało się wówczas 15,3 mln zł. 

Ciekawiej robi się po stronie pasywów. Tutaj suma jednostkowych zobowiązań spółki przekracza poziom 2,5 mld zł, przy kapitale własnym równym 256,4 mln zł (ewentualne odpisy wartości aktywów pomniejszą także i tę pozycję, jest więc ona niemiarodajna). Same zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych to ok. 2,2 mld zł, z czego 485 mln zł to papiery o terminie wykupu niższym niż 12 miesięcy.

Kolejne straty

W załącznikach znajduje się także rachunek zysków i strat. Informacja głosi, że został on sporządzony na dzień 6 kwietnia 2018 roku, W dokumenty wkradł się więc zapewne błąd, rachunek sporządza się bowiem "za okres", a nie "na dzień". Przez to ciężko określić o jaki okres chodzi.

Wiemy jednak, że w obejmowanym rachunkiem okresie GetBack wygenerował 67 mln zł przychodu. Strata na poziomie operacyjnym sięgnęła jednak 33,8 mln zł. Największymi kosztami były wynagrodzenia (24,8 mln zł) oraz koszty doradztwa i ekspertyz (21,7 mln zł). Jeszcze gorzej spółka wyglądała na poziomie netto, gdzie jej strata sięgnęła 76,4 mln zł. Największym ciężarem były odsetki od obligacji, które wyniosły 41,8 mln zł.

Telefony, samochody, zmywarki, ekspresy do kawy...

W załącznikach znalazło się także szczegółowe zestawienie majątku GetBack wraz z wycenami. Od ekspresów do kawy, po programy komputerowe. Od telefonów, po zmywarki. Od znaków firmowych, po fotele konferencyjne. Przykładowo w liczącej ok. 260 samochodów flocie GetBack najdroższe jest porsche panamera (w leasingu) wyceniane jest w zestawieniu na 672 tys. zł. Dominują jednak ople corsy (również leasing) wyceniane najczęściej na 42 tys. zł. Na długiej liście sprzętu elektronicznego przeważają zaś Delle i Samsungi. Wśród licencji na programy znajdziemy oprócz pakietu Office czy Symfonii także Program Pogromcy Długów, Spłacam czy WinRAR. Całość dostępna jest na stronach sądu.

Adam Torchała

Przeczytaj też

Komentarze