Rośnie liczba samobójstw w Polsce. Nawet 260 dni czekania na pomoc psychologa

(fot. YAY Foto)

Rośnie liczba samobójstw w Polsce. Nawet 260 dni czekania na pomoc psychologa

Depresja nadal jest tematem tabu, mimo że jej skutki mogą być tragiczne. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli czytamy, że rzadko które samorządy podjęły jakiekolwiek działania służące profilaktyce i leczeniu depresji. Przykład również nie idzie z góry - Ministerstwo Zdrowia miało ruszyć z kampanią informacyjno-edukacyjną z początkiem 2018 roku, a ostatecznie wystartowała w październiku. 

- Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, że w ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się najczęstszym problemem zdrowotnym. Tymczasem to zaburzenie psychiczne uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie człowieka. Na świecie choruje na nią ponad  320 mln ludzi - podaje NIK. 

W Polsce, jak wynika z danych z 2015 roku, u 3 proc. mieszkańców w wieku produkcyjnym wystąpił przynajmniej jeden epizod depresyjny, wśród osób powyżej 50 roku życia wskaźnik depresji wyniósł już 5 proc. 

"Badania potwierdziły wysokie koszty społeczne depresji. Koszt produktu utraconego przez społeczeństwo w wyniku choroby lub jej leczenia, oszacowany metodą kapitału ludzkiego, wahał się (w zależności od przyjętego podejścia) od 1 mld zł do 2,6 mld zł. Depresja to także problem samobójstw, do których często dochodzi w wyniku tej choroby. Porównanie wskaźników samobójstw na 100 tys. mieszkańców w 2015 r. prowadzone w odniesieniu do 22 państw europejskich wykazało, że wskaźnik wyższy niż Polska (13,5 osoby na 100 tys.  mieszkańców) wystąpił tylko w sześciu krajach (Estonii, Belgii, na Węgrzech, Słowenii, Łotwie i Litwie)" podsumowuje skutki depresji Najwyższa Izba Kontroli. 

W Polsce w 2017 roku odebrało sobie życie 5,3 tys. osób. W 2012 roku ofiar było ponad 4 tysiące. NIK podsumowała również, ile Polacy muszą czekać na świadczenia dotyczące pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Do poradni zdrowia psychicznego najdłużej czekają mieszkańcy województwa mazowieckiego - średnio 47 dni, natomiast najkrócej w województwie świętokrzyskim, gdzie według danych NFZ na miejsce w poradni nie trzeba czekać. Jednak znacznie dłużej dorośli musieli odstać, jeśli chcieli skorzystać z usług psychologów. Najdłużej, bo średnio 260 dni muszą poczekać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, 46 mazowieckiego, 30 dni łódzkiego, najkrócej, bo około 3 dni czeka się w województwach: śląskim i opolskim .

W zaleceniach pokontrolnych NIK skierowała następujące wnioski do ministra zdrowia:

- o dokonanie analizy i oceny terminowości oraz poprawności realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  w zakresie wprowadzenia lub aktualizacji przez samorządy gminnych i regionalnych programów ochrony zdrowia psychicznego na lata 2017-2022;

- o zlecenie Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  opracowania i wydania rekomendacji, jak samorządy powinny przygotowywać i realizować programy polityki zdrowotnej, w szczególności dotyczące profilaktyki depresji u dzieci i młodzieży oraz osób powyżej 65 roku życia.

WSZ

Przeczytaj też

Komentarze