Przeciętna pensja w sektorze publicznym o 23% niższa niż w prywatnym

(fot. FORUM)

Przeciętna pensja w sektorze publicznym o 23% niższa niż w prywatnym

Mediana wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w 2015 roku w sektorze publicznym wyniosła 3 100 PLN brutto miesięcznie – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Jest to wartość niższa o 23% od mediany wynagrodzeń w sektorze prywatnym, która wyniosła 4 000 PLN brutto miesięcznie.

Spośród pracowników sektora publicznego najwyższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy administracji rządowej. Co drugi z nich zarabiał przynajmniej 3 495 PLN brutto miesięcznie. Niższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy administracji samorządowej oraz państwowych instytucji kultury i sztuki, gdzie mediany płac wyniosły odpowiednio: 3 000 PLN i 2 600 PLN brutto miesięcznie. Dane o zarobkach na konkretnych stanowiskach można sprawdzić za pomocą narzędzia Moja Płaca.

Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN) Wykres 1. Wynagrodzenia całkowite pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

Co ciekawe, luka płacowa w sektorze publicznym wyniosła w 2015 roku aż 18%. Co druga kobieta w nim zatrudniona zarabiała mniej niż 2 920 PLN. Natomiast mediana wynagrodzeń mężczyzn zatrudnionych w tym sektorze była równa 3 550 PLN brutto miesięcznie. Z kolei 25% najwyżej wynagradzanych kobiet zarabiało powyżej 3 900 PLN, a 25% najwyżej opłacanych mężczyzn otrzymywało przynajmniej 5 000 PLN brutto miesięcznie.

Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn zatrudnionych w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN) Wykres 2. Wynagrodzenia całkowite kobiet i mężczyzn zatrudnionych w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

Najwyższe wynagrodzenia w sektorze publicznym odnotowano w woj. mazowieckim. Co drugi pracownik zarabiał tam przynajmniej 3 900 PLN brutto miesięcznie. Mediany wynagrodzeń wyższe od mediany ogólnopolskiej wystąpiły jeszcze w woj. pomorskim i dolnośląskim. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali z kolei zatrudnieni w woj. świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim – połowa z nich zarabiała mniej niż 2 800 PLN.

Mapa 1. Wynagrodzenia całkowite w sektorze publicznym w 2015 roku w poszczególnych województwach (brutto w PLN) Mapa 1. Wynagrodzenia całkowite w sektorze publicznym w 2015 roku w poszczególnych województwach (brutto w PLN)

Przeciętny pracownik szeregowy, aby zarobić pensję dyrektora, musiałby przepracować niecałe trzy miesiące. Natomiast specjalista potrzebowałby półtora miesiąca, żeby zarobić na pensję kierownika. Warto zwrócić uwagę, że dopiero najwięcej zarabiające 25% pracowników szeregowych zarabiało przynajmniej 3 100 PLN, czyli tyle ile wyniosła mediana płac dla całego sektora.

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite na różnych szczeblach zarządzania w sektorze publicznym w 2015 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

2 013

2 100

2 500

3 100

specjalista

2 690

2 620

3 300

4 200

kierownik

701

3 790

5 000

6 450

dyrektor

164

5 459

7 000

9 070

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2015 przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak

Jak widać na poniższym wykresie, najwyższe zarobki otrzymywali najbardziej doświadczeni pracownicy. W grupie osób, których staż pracy wyniósł 16 lat i więcej, mediana wynagrodzeń była równa 3 600 PLN brutto miesięcznie. W sektorze publicznym wyraźnie widać tendencję, że wynagrodzenia w poszczególnych grupach stażowych są coraz wyższe. Warto podkreślić, że dopiero zarobki pracowników, których staż pracy mieścił się w przedziale 11 – 15 lat, przewyższały poziom mediany dla wszystkich zatrudnionych w sektorze publicznym.

Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników sektora publicznego w różnych grupach stażowych (brutto w PLN) Wykres 3. Mediany wynagrodzeń całkowitych pracowników sektora publicznego w różnych grupach stażowych (brutto w PLN)

Artur Szeremeta

Sedlak & Sedlak

Przeczytaj też

Komentarze