Prokuratura bierze się za fundusz MCI

(fot. FORUM)

Prokuratura bierze się za fundusz MCI

Prokuratura zaprasza inwestorów, którzy zainwestowali w fundusz MCI TechVentures 1.0. Śledztwo prowadzone jest w związku z podejrzeniem niekorzystnego rozporządzenia mieniem inwestorów.

- W związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie (...) wszczętym w dniu 3 czerwca 2019 r. w sprawie doprowadzenia w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w okresie od 2012 do 2019 r. w Warszawie i innych miejscach, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie ok. 400 mln zł ok. 1000 inwestorów nabywających certyfikaty inwestycyjne funduszu MCI TechVentures 1.0., za pomocą wprowadzenia ich w błąd co do możliwości realizacji zysków w przypadku złożenia dyspozycji wykupu posiadanych certyfikatów,(...) Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwraca się o zgłaszanie się wszystkich uczestników funduszu MCI TechVentures 1.0., którzy w podanym okresie nabyli jego certyfikaty inwestycyjne i mimo złożenia dyspozycji ich wykupu (umorzenia) nie otrzymali w ogóle środków lub otrzymali je w niepełnej wysokości - czytamy w oświadczeniu dostępnym na stronie prokuratury.

Problem stanowił statut funduszu. Zgodnie z jego zapisami inwestorzy mogli umarzać jednostki raz w roku. Wyjątkiem był inwestor uprzywilejowany, czyli MCI Capital. Miał pierwszeństwo w umorzeniach i z tego prawa korzystał. W praktyce - jak tłumaczą inwestorzy - MCI brał większość puli i dla pozostałych inwestorów niewiele zostawało. W rezultacie nie odzyskali oni w tym roku pieniędzy i na kolejną możliwość muszą czekać 12 miesięcy (bez gwarancji, że także wtedy cokolwiek odzyskają). Inwestorzy podkreślają, że nie byli świadomi takiej konstrukcji funduszu, MCI broni się zaś, że działało zgodnie z prawem i nie nadużywało swojego przywileju.

MCI Capital umorzyło historycznie mniej certyfikatów inwestycyjnych niż inwestorzy zewnętrzni, mimo że jest podmiotem najdłużej zaangażowanym w fundusz i zainwestowało w niego najwięcej pieniędzy. Inwestorzy indywidualni wypłacili w latach 2011-18 prawie 75 proc. z dostępnej puli środków umorzeniowych, co stanowi aż 230 mln zł. MCI Capital skorzystało z przywileju pierwszy raz w historii funduszu - podkreśla cytowany na łamach "PB" Krzysztof Konopiński, członek zarządu MCICapital TFI.

Zgłoszenia z podaniem sygnatury śledztwa (PO III Ds. 149.2019) przyjmowane są za pośrednictwem poczty na adres Prokuratury Okręgowej w Warszawie (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28), mailowo: wydz.pg@warszawa.po.gov.pl lub faksem na nr 22 21 73 428. 

AT

Przeczytaj też

Komentarze