"Ta druga" inflacja też nie spada

"Ta druga" inflacja też nie spada

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła w sierpniu 2,2 proc. – poinformował Narodowy Bank Polski. Ekonomiści liczyli na lekki jej spadek.

Według opublikowanych dziś danych NBP w sierpniu w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,2 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej; analitycy oczekiwali spadku do 2,1 proc.;
  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 3,0 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,0 proc., wobec 2,2 proc. miesiąc wcześniej.

Jak więc widać, względem ubiegłego miesiąca bez zmian pozostały 3 z 4 miar inflacji bazowej. Najczęściej używanym przez ekonomistów oraz bankierów centralnych jest wskaźnik pomijający ceny żywności i energii. Waga obu kategorii w koszyku inflacyjnym wynosi łącznie 41,1 proc.

(Bankier.pl na podstawie NBP)

Warto przypomnieć, że w sierpniu wskaźnik inflacji CPI podawany przez GUS wyniósł 2,9 proc. w ujęciu rocznym, co stanowiło powtórkę rezultatu z poprzedniego miesiąca. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „Inflacja nie odpuszcza. Żywność w górę o prawie 8 proc.”.

Jak czytamy w dokumencie NBP zatytułowanym „Metodyka obliczania miar inflacji bazowej publikowanych przez NBP”, z punktu widzenia banku centralnego najważniejsze wydają się być następujące cechy tego sposobu mierzenia inflacji:

  • Przybliża średnio- i długookresowy trend wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce.
  • Ilustruje tendencje zmian cen oczyszczone z wahań periodycznych i sezonowych oraz powstałych na skutek szoków podażowych, które najczęściej mają charakter przejściowy.
  • Wskazuje na tę część inflacji, której związek z prowadzoną polityką pieniężną jest silniejszy niż w przypadku pozostałych części i w efekcie jest wrażliwa na podejmowane decyzje w polityce pieniężnej.
  • Jej zmiany umożliwiają oszacowanie (ex-post) kierunku i skali wpływu prowadzonej polityki pieniężnej na inflację.
  • Jej miary charakteryzują się na ogół mniejszą zmiennością w czasie niż wskaźniki inflacji CPI.

Tematowi inflacji poświęcony był najnowszy odcinek cotygodniowego programu „Wartości DoDane”.

MZ

Przeczytaj też

Komentarze