Ile wynoszą emerytury w Polsce?

(fot. FORUM)

Ile wynoszą emerytury w Polsce?

W ubiegłym roku przeciętna emerytura wypłacana przez ZUS wynosiła 2132 zł brutto, czyli 1770 zł netto, natomiast połowa emerytów otrzymywała do 1834 zł brutto, czyli 1527 zł na rękę. Emerytury rolników były wyraźnie niższe, a wypłacane przez ministerstwa - wyraźnie wyższe.

W ubiegłym roku grono emerytów powiększyło się o blisko 84 tys. osób i sięgnęło 6,34 mln, czyli 16 proc. ludności Polski - wynika z najnowszego opracowania GUS pt. "Emerytury i renty w 2016 r.". Łącznie na emerytury przeznaczono ponad 156,5 mld zł. Większość stanowiły wypłaty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z ZUS-u emeryturę pobierało średnio 5,12 mln osób miesięcznie, z KRUS-u - 1,22 mln, z MSWIA - 150 tys., MON - 110 tys., a MS - 24 tys. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła 2132 zł i wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwyższe świadczenia wypłacano w województwie śląskim (przeciętna miesięczna emerytura to 2590 zł), a najniższe w podkarpackim (1876 zł).

Mężczyźni otrzymywali wyraźnie wyższe emerytury niż kobiety. W pierwszym wypadku średnie świadczenie brutto sięgnęło 2526 zł, a w drugim 1722 zł - wynika z wcześniejszych analiz ZUS. Po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy i składki zdrowotnej było to odpowiednio 2086 zł i 1437 zł.

Relacja przeciętnej miesięcznej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce spadła do 62,3 proc. Warto przy tym pamiętać, że porównywane są kwoty brutto, a w przypadku pensji większą część kwoty brutto stanowią daniny na rzecz państwa. "Istotny spadek tej relacji z 66,8 proc. do 59,1 proc. wystąpił w 2008 roku, a następnie obserwowaliśmy stopniowy wzrost do 2013 roku. Relacja w 2014 roku pozostała na tym samym poziomie, by obniżyć się nieco w 2015 roku i ponownie spaść o 1,4 p. proc. w 2016 roku" - podaje GUS.

Wartości średnie nie najlepiej oddają jednak pełen obraz sytuacji emerytów. Połowa z nich dostawała kwotę do 1834 zł brutto, czyli 1527 zł na rękę. Połowa mężczyzn pobierała emeryturę w wysokości do 2302 zł (1905 zł netto), natomiast połowa kobiet – w wysokości do 1591 zł (1331 zł netto).

Jeśli nie widzisz poniższego wykresu, kliknij w ten link

Co 17. emeryt dostawał zaledwie połowę mediany, czyli 917 zł brutto (787 zł na rękę), podczas gdy rok wcześniej był to co 24. świadczeniobiorca. Spadł za to odsetek osób otrzymujących emeryturę w wysokości co najmniej 150 proc. mediany (powyżej 2752 zł brutto, 2269 zł netto) - takie osoby stanowiły 18 proc. emerytów.

Emerytury rolników i b. pracowników resortów siłowych

Na wyraźnie niższe świadczenia mogli liczyć ubezpieczeni w KRUS - przeciętna miesięczna emerytura wyniosła zaledwie 1210 zł brutto (1023 zł na rękę). Było to raptem 34,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dużo lepsza była sytuacja byłych pracowników Ministerstw: Sprawiedliwości, Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na wypłaty 283 tys. emerytur przeznaczono blisko 12 mld zł. Najwyższe świadczenia przeciętne otrzymywali zatrudnieni kiedyś w MS (3719 zł brutto), następnie MSWIA (3571 zł) i MON (3432 zł). Co ciekawe, trzy resorty wypłacały łącznie emerytury 2147 osobom w wieku poniżej 40 lat.

Dochody emerytów na tle Polski

Średnie wysokości świadczeń wypłacanych emerytom przekładają się na dochody, którymi dysponują ich gospodarstwa domowe - wskazuje GUS. W 2016 r. w gospodarstwach domowych emerytów zanotowano przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w wysokości 1490,51 zł. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę, którym dysponowały gospodarstwa domowe emerytów, był o 64,76 zł wyższy od przeciętnego dochodu w zbiorowości wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

MKa

Przeczytaj też

Komentarze