Eurostat: Polska przyjmuje najwięcej imigrantów w UE

(fot. YAY Foto)

Eurostat: Polska przyjmuje najwięcej imigrantów w UE

Polska wydała ponad 683 tys. pozwoleń na pobyt dla obywateli spoza Unii Europejskiej. To stawia nasz kraj w czołówce pod względem liczby udzielanych zezwoleń na pracę dla imigrantów.

Około 3,1 mln osób spoza Unii Europejskiej otrzymało w 2017 r. zezwolenie na pracę, mieszkanie lub podjęcie studiów w krajach Wspólnoty – podaje Eurostat. To wzrost o 4 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Największy odsetek tej liczby stanowią imigranci zarobkowi (32 proc.), następnie osoby przybywające do UE z powodów rodzinnych (26 proc.) i edukacyjnych (17 proc.). Z innych powód emigrowało 24 proc. osób.

Najwięcej - ponad jedną piątą (22 proc.) zezwoleń na pobyt wydano w Polsce. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy (535 tys. pozwoleń – 17 proc.), za nimi Wielka Brytania (517 tys., 16 proc.), Francja (250 tys., 8 proc.), Hiszpania (231 tys., 7 proc.), Włochy (187 tys., 6 proc.) i Szwecja (130 tys., 4 proc.). Na 1000 mieszkańców wydaliśmy 18 dokumentów pobytu, co daje nam trzecie miejsce w klasyfikacji pod względem stosunku przyjętych migrantów do liczby ludności.

Do pracy do Polski, na studia na Wyspy

Polska przoduje w liczbie wydanych pozwoleń na pracę dla obywateli spoza Unii. W 2017 r. nad Wisłą wydano 59 proc. (597 tys.) wszystkich tego typu dokumentów rozdysponowanych w całej Wspólnocie. Do Wielkiej Brytanii imigranci decydują się wyjechać na studia – wydano tam w tym celu 180 tys. (34 proc.) pozwoleń. Do Niemiec trafia najwięcej osób migrujących z powodów rodzinnych i innych (razem 434 tys. zezwoleń). Większość z nich stanowili uchodźcy i osoby poszukujące azylu.

87 proc. wydanych w Polsce zezwoleń na pobyt dotyczyło celów zarobkowych. W tej kategorii również zajmujemy pierwsze miejsce. Nieco mniejszym odsetkiem może pochwalić się Litwa (74 proc.) i Chorwacja (72 proc.). Powody rodzinne przeważają we Włoszech (60 proc. wszystkich zezwoleń), edukacyjne – w Irlandii (58 proc.), inne – w Austrii (62 proc.).

Ukraińcy zgarniają większość puli

Najwięcej – 662 tys. – zezwoleń na pobyt w Unii Europejskiej wydano Ukraińcom, z czego aż 88 proc. wnioskowało o możliwość zamieszkania w Polsce. W 2017 r. nad Wisłę przybyło 585 439 obywateli tego kraju i stanowili niemal 86 proc. wszystkich przybyszów. Drugą największą grupę imigrantów w naszym kraju stanowią Białorusini (42 756), trzecią – Mołdawianie (7803).

Drugą najczęściej migrującą do Unii Europejskiej narodowością byli w zeszłym roku Syryjczycy (230 tys., z czego prawie 2/3 wnioskowało o pobyt w Niemczech), za nimi uplasowali się Chińczycy (193 tys., prawie połowa wyjechała do Wielkiej Brytanii).

Ukraińcy emigrują do Unii przede wszystkim za chlebem – 88 proc. zezwoleń wydanych przedstawicielom tej narodowości dotyczyło celów zarobkowych. Chińczycy przybywają przede wszystkim studiować (65 proc.), zaś obywatelami podróżującymi z powodów rodzinnych najczęściej byli Marokańczycy (67 proc.).

Przeczytaj też

Komentarze