Eques TFI na liście ostrzeżeń KNF

(fot. Bankier.pl)

Eques TFI na liście ostrzeżeń KNF

We wtorek, 11 września 2018 roku, na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały trzy nowe podmioty, w tym Eques Investment TFI. Towarzystwo odpiera zarzuty KNF.

Jak zwraca uwagę Komisja Nadzoru Finansowego, wpisanie na listę Eques Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA miało związek ze złamaniem art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. To zapis mówiący o wymogu dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych po zatwierdzeniu prospektu, memorandum, bądź dokumentu informacyjnego. Kto się do niego nie stosuje podlega grzywnie do 10 mln zł albo/i karze pozbawienia wolności do lat 2. Urząd KNF zawiadomił już w tej sprawie prokuraturę.

Zarzuty o przeprowadzenie oferty publicznej bez zezwolenia odrzuca zarząd Eques Investment TFI.

"Towarzystwo nie prowadziło i nie prowadzi żadnej publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych. (...) Towarzystwo ma podstawy przypuszczać, iż wpis ma związek z informacjami o działalności poszczególnych funduszy (np. dotyczących wyceny, historycznych stóp zwrotu, szczegółów polityki inwestycyjnej) przekazywanymi w przeszłości w szczególności za pośrednictwem strony internetowej" - napisało w oświadczeniu TFI. Jak zaznacza TFI, "wszelkie informacje publikowane na stronie internetowej miały służyć wyłącznie podniesieniu transparentności funduszy i zapewnić klientom jak najpełniejszy dostęp do informacji".

"Jednocześnie, wobec stanowiska UKNF w sprawie zawartości serwisów internetowych, w szczególności sprecyzowanego w korespondencji z towarzystwami funduszy inwestycyjnych i IZFiA w pierwszej połowie br., Towarzystwo jak i wiele innych podmiotów na rynku ograniczyło dostęp do informacji o funduszach niepublicznych na swojej stronie internetowej, wprowadzając system logowany dla uczestników i dystrybutorów" - napisano w komunikacie prasowym funduszu.

Jednocześnie Eques Investment TFI zwraca uwagę, że ostrzeżenie KNF nie ma jakiegokolwiek związku z działalnością inwestycyjną funduszy, ani nie dotyczy jakichkolwiek naruszeń ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Czarna lista nadzoru. Wszystko, co trzeba wiedzieć o liście ostrzeżeń publicznych KNF

W ostatnich latach o tej liście mówiło się sporo, pojawiały się nawet oskarżenia, że nie przynosi ona żadnych efektów. Znalazło się na niej bowiem m.in. Amber Gold, któremu nie przeszkodziło to jednak w dalszym prowadzeniu działalności. Przedstawiamy najważniejsze informacje o liście Komisji Nadzoru Finansowego, na której znajdziesz firmy, które mogą zagrażać Twoim finansom.

czytaj więcej...

Warto dodać, że to nie pierwsza w tym roku "przygoda" Equesa z KNF-em. W maju komisja jednogłośnie nałożyła na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenie przez Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Dwa inne wpisy

We wtorkowym komunikacie, oprócz Equesa, znajdowały się także dwie inne firmy, które trafiły na listę ostrzeżeń. Pierwszy to Direct S.R.L. w związku ze złamaniem 171 ust. 1 ustawy o prawie bankowym. Wspomniany przepis brzmi: "kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 10 mln złotych i karze pozbawienia wolności do lat 5".

Drugi zaś to Monetivo sp. z o.o. za złamanie art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Brzmi on: "Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo/i karze pozbawienia wolności do lat 2". W obu przypadkach KNF także powiadomił prokuraturę.

Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.

Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF

AT

Przeczytaj też

Komentarze