Chińskie banki będą spłacać dług po wsze czasy

(fot. Forum)

Chińskie banki będą spłacać dług po wsze czasy

Pekin, podejmując próbę uporządkowania chińskiego sektora finansowego, wymusił na bankach poszukiwanie nowych źródeł kapitału. Dlatego rozpoczęły one emisję obligacji wieczystych.

Chińscy bankierzy przez wiele lat omijali krajowe regulacje, prowadząc część najbardziej ryzykownych (i opłacalnych) operacji "w cieniu". Doprowadziło to do napuchnięcia pozabilansowych aktywów banków do astronomicznego poziomu przeszło 300 bilionów juanów na koniec 2017 r. To więcej niż wynoszą aktywa bilansowe chińskich banków.

Zaniepokojony rozwojem sytuacji Pekin podjął próbę uporządkowania i ustabilizowania sektora finansowego (ograniczenia "bankowości cienia"), w celu zredukowania ryzyk narosłych w "krwiobiegu" gospodarki. Część aktywów pozabilansowych ma trafić do oficjalnych ksiąg banków, dlatego potrzebują one więcej środków na spełnienie wymogów kapitałowych, czyli de facto pokrycie ewentualnych strat.

Władze nie pozostawiły jednak banków samych w obliczu nowych, bolesnych i kosztownych regulacji. Pod koniec ubiegłego roku zezwoliły im na sprzedaż obligacji wieczystych. To specyficzny rodzaj papierów dłużnych, których emitent nie wykupuje w określonym terminie (nie spłaca kapitału, chyba że zechce), lecz zobowiązuje się do płacenia odsetek w nieskończoność. Zgodnie z regułami Basel III środki pozyskane z emisji obligacji wieczystych są klasyfikowane jako kapitał Tier 1 (wysokiej jakości).

Ponadto Ludowy Bank Chin, chcąc zachęcić inwestorów do nabywania papierów banków, obiecał ich nabywcom (konkretnie "głównym dealerom", upoważnionym do uczestniczenia w operacjach otwartego rynku - handlowania bezpośrednio z bankiem centralnym), że będą mogli je wymienić na bony skarbowe banku centralnego. Obligacje wyemitowane przez podmioty z ratingiem nie mniejszym niż AA są również akceptowane jako zastaw przy pożyczkach od Ludowego Banku Chin.

Pierwszym chińskim podmiotem, który wyemitował obligacje wieczyste, był Bank of China. W styczniu czwarty największy bank za Murem pozyskał z ich sprzedaży 40 mld juanów. Kupon wyniósł 4,5 proc.

Kilka miesięcy później w jego ślad poszły kolejne banki. Łącznie 9 chińskich banków przeprowadziło w tym roku 10 emisji, o łącznej wartości 455 mld juanów (ok. 250 mld złotych) - informuje Caixin. Najbardziej aktywny był Agricultural Bank of China - trzeci największy bank świata (i Chin) pod względem aktywów - który w dwóch emisjach (w sierpniu i wrześniu) pozyskał ze sprzedaży obligacji wieczystych aż 120 mld juanów. Spośród "wielkiej piątki" chińskich banków emisji nie przeprowadził jeszcze wyłącznie China Construction Bank.

Maciej Kalwasiński

Przeczytaj też

Komentarze