Bitcoin a podatek VAT - będą jasne zasady?

(fot. Reuters)

Bitcoin a podatek VAT - będą jasne zasady?

Kryptowaluty dawno już przestały być nowością. Wciąż jednak brakuje jasnych zasad opodatkowania transakcji z ich użyciem. Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z partii Kukiz’15, zwrócił się do ministra finansów z zapytaniem, czy planowane jest wydanie interpretacji ogólnej odpowiednich przepisów. Zaproponował również kilka rozstrzygnięć, które mogłyby zmniejszyć niepewność.

Brak jasnych zasad dotyczących opodatkowania transakcji z użyciem kryptowalut jest czynnikiem, który hamuje rozwój tego rynku. Cierpią na tym start-upy rozwijające technologie oparte na łańcuchu bloków oraz przedsiębiorstwa używające np. bitcoina do rozliczeń. Stanisław Tyszka w interpelacji skierowanej do ministra finansów zwraca uwagę, że w szczególnym stopniu dotyczy to podatku VAT.

„Niepewność potęguje obowiązujący dysfunkcjonalny system interpretacji podatkowych, który wymaga od każdego przedsiębiorcy indywidualnego wystąpienia o własną interpretację podatkową, w celu potwierdzenia poprawności własnych rozliczeń podatkowych (w polskich warunkach korzystanie z „cudzej” interpretacji nie daje podatnikowi żadnej ochrony)” – czytamy w dokumencie przygotowanym przez posła Kukiz’15.

Interpretacja dałaby pewność przedsiębiorcom

Tyszka prosi ministra finansów o wyjaśnienie, czy resort rozważa wydanie interpretacji ogólnej dla transakcji z użyciem bitcoina, która mogłaby być stosowana przez przedsiębiorców zainteresowanych fenomenem kryptowalut. Interpretacja może zwiększyć pewność obrotu i być sygnałem dla firm, które chcą w Polsce tworzyć nowe rozwiązania oparte na kryptografii i łańcuchu bloków – wskazano w zapytaniu.

W dokumencie zaprezentowano propozycje bazujące na wyroku Trybunału UE w sprawie C-264/14 oraz pracach unijnego komitetu ds. podatku VAT. Najważniejsze postulaty obejmują:

  • Pozostawienie poza zakresem opodatkowania VAT nabywania towarów i usług w zamian za kryptowaluty – „wartość bitcoinów w ramach tego rodzaju transakcji nie powinna podlegać VAT (podobnie jak zapłata za towary i usługi w formie pieniądza tradycyjnego nie podlega opodatkowaniu VAT)”.
  • Stosowanie takich samych zasad opodatkowania VAT transakcji dostawy towarów i świadczenia usług w zamian za wynagrodzenie w formie kryptowalut jak dla rozliczeń pieniężnych. Nie powinno się traktować tego rodzaju transakcji jako barterowej.
  • Usługi świadczone za darmo przez operatorów portfeli cyfrowych nie powinny podlegać VAT (chyba że zastosowanie miałyby przepisy szczególne dotyczące usług darmowych, które podlegają opodatkowaniu VAT).
  • Usługi świadczone przez operatorów portfeli cyfrowych w zamian za opłaty pobierane od użytkowników powinny podlegać zwolnieniu z VAT jako transakcje (w tym pośrednictwo) dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.
  • Wydobywanie bitcoinów przez tzw. koparki (tj. użytkowników uwierzytelniających transakcje bitcoinami) powinna pozostać poza zakresem VAT, w związku z brakiem bezpośredniego związku między usługą koparki, a wynagrodzeniem otrzymywanym przez koparkę i automatycznie generowanym przez system bitcoin.
  • Usługi związane z pośrednictwem świadczone przez giełdy wymiany - usługi te powinny być opodatkowane na zasadach ogólnych, jako że brak jest zwolnienia VAT mającego zastosowanie do tego rodzaju usług.

O wątpliwościach dotyczących interpretowania przepisów dotyczących podatku VAT w przypadku użycia bitcoina pisaliśmy na łamach VAT.pl. Piotr Szulczewski, ekspert portalu, wskazywał na rozwiązania przytaczane także w poselskiej interpelacji jako przyjmowane przez organy UE i skarbowe. Wydanie ogólnej interpretacji potwierdzałoby słuszność takich praktyk i zmniejszałoby ryzyko dla przedsiębiorców angażujących się w operacje z udziałem kryptowalut.

Michał Kisiel

Przeczytaj też

Komentarze