Andrzej Sapkowski domaga się od CD Projektu zapłaty co najmniej 60 mln zł

(fot. FORUM)

Andrzej Sapkowski domaga się od CD Projektu zapłaty co najmniej 60 mln zł

Andrzej Sapkowski domaga się od CD Projektu zapłaty dodatkowego wynagrodzenia ponad to określone w umowach zawartych pomiędzy nim a spółką - podał CD Projekt w komunikacie. Z wezwania do zapłaty wynika, że roszczenie opiewa na co najmniej 60 mln zł. O 11:45 akcje spółki tanieją o 1,6 proc.

Pełnomocnicy autora powołują się w piśmie m.in. na art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wskazują, że jego zastosowanie otwiera się wtedy, gdy wynagrodzenie przyznane twórcy jest zbyt niskie w stosunku do korzyści osiągniętych przy okazji eksploatacji utworu.

"(...) dość ostrożnościowe podejście i plasujące oczekiwania raczej na minimalnym poziomie, nakazuje przyjąć, że w przypadku wykorzystania utworów naszego mocodawcy w podstawowych obszarach prowadzonej działalności, tworzących istotę najważniejszych produktów, właściwie wynagrodzenie winno opiewać na 6 proc. uzyskanych korzyści. Tym samym, odliczając nawet to, co autor uzyskał do tej pory, jak i jednocześnie uwzględniając wzrost zysków ze sprzedaży w szczególności gry »Wiedźmin 3« wraz z dodatkami, uznajmy że roszczenie na tę chwilę opiewa co najmniej na 60 mln zł" - napisano w wezwaniu do zapłaty.

W ocenie CD Projekt żądanie autora jest bezpodstawne.

"W ocenie spółki żądania są bezpodstawne zarówno co do zasady, jak i wysokości. Spółka w sposób ważny i zgodny z obowiązującymi przepisami, nabyła prawa do utworów pana Andrzeja Sapkowskiego, m.in. w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich w ramach tworzonych przez spółkę gier, regulując uzgodnione w umowach wynagrodzenia" - podał CD Projekt w komunikacie.

Żądana przez Andrzeja Sapkowskiego kwota 60 mln zł może i nie jest wysoka w zestawieniu z wartością przychodów, jakie CD Projekt przez ostatnie lata uzyskał ze sprzedaży „Wiedźminów”. Z drugiej jednak strony, gdyby to roszczenie stało się wymagalne, znacząco uderzyłoby w wyniki CDR. Giełdowa spółka w 2017 roku zarobiła na czysto nieco ponad 200 milionów złotych. To także więcej niż zysk netto z pierwszych dwóch kwartałów 2018 roku, w których CD  Projekt zarobił 52,4 mln zł.

"Wolą spółki jest utrzymywanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu Studia CD Projekt RED" - dodano.

Spółka poinformowała, że jej zarząd dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy, jednakże "rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy".

Informacja o sporze z autorem "Wiedźmina" nie wywarła większego wpływu na akcje CD Projektu. Owszem, przed południem walory spółki tanieją o 1,6 proc., jednak nie jest to ruch odbiegający od tego, jak akcje producenta gier potrafiły zachowywać się w ostatnich miesiącach. Co więcej, zmianie ceny nie towarzyszą podwyższone obroty (11 mln zł daje CD Projektowi dopiero piąte miejsce na rynku).

Wiemy, ile CD Projekt zapłacił Sapkowskiemu za "Wiedźmina"

Plotka o tym, że Andrzej Sapkowski na sukcesie "Wiedźminów" CD Projektu zarobił niewiele, krąży po rynku od dawna, w końcu jednak były prezes producenta gier wyłożył w tej sprawie karty na stół.

Więcej na ten temat...

pel/

Przeczytaj też

Komentarze