Bank BPS - wygodneKonto

Podstawowe opłaty i prowizje

Prowadzenie rachunku opłata: min. 0 zł, maks. 9 zł
  • 0 zł, jeśli stałe wpływy na rachunek wynoszą min. 5 000 zł/m-c
Przelew internetowy zewnętrzny 0 zł

Karty

Visa Classic/payWave/MasterCard PayPass
Posiadanie 3 zł
Wypłaty z bankomatów krajowych opłata: min. 0 zł
  • 0 zł, jeśli wypłata w bankomatach Grupy BPS i partnerskich
  • 3% min. 6 zł, jeśli wypłata w pozostałych bankomatach

bezpłatne bankomaty krajowe: PlanetCash, Grupa BPS
Wypłaty z bankomatów zagranicznych 3%, min. 10 zł
Funkcjonalności
  • Płatności internetowe
  • Płatności zbliżeniowe
  • Cash back